Vrijwilligerspunt Eindhoven

Uitgaand van de gedachte van de participatiesamenleving is de term ‘vrijwilliger’ eigenlijk van toepassing op iedere betrokken, actieve burger van Eindhoven. Inwoners die zich regelmatig (extra) inzetten voor hun naaste(n), voor buren, hun wijk, een vereniging of bepaalde activiteiten op stedelijk niveau. Dit stimuleren wij graag, want actief burgerschap wordt, mede door een veranderend overheidsbeleid, in de toekomst steeds belangrijker.

Vrijwilligerspunt biedt expertise  

Actieve burgers tonen dagelijks hun inzet en zijn betrokken bij Eindhoven en haar bewoners.
Hun werk is waardevol en geeft veel voldoening. Vrijwilligerspunt faciliteert daarom zowel actieve burgers als organisaties om actief burgerschap goed te organiseren. Vanuit onze expertise beantwoorden wij allerlei vragen en bieden wij daar waar nodig ondersteuning.

Vrijwilligerspunt innoveert

Wij volgen alle ontwikkelingen op het terrein van actief burgerschap. Deze vertalen we naar bruikbare adviezen en actuele werkmethodes en hulpmiddelen voor actieve burgers, organisaties en burgerinitiatieven in Eindhoven. Daarnaast heeft Vrijwilligerspunt als kenniscentrum een adviserende rol naar de gemeente.

Vrijwilligerspunt verbindt

Wij stimuleren en organiseren de uitwisseling van kennis en het leggen van contacten tussen alle partijen die samen met ons bijdragen aan een sterke sociale basis in de stad. Bijvoorbeeld door het geven van inspiratieworkshops, door rondetafelgesprekken, overleg of expertmeetings. Vrijwilligerspunt legt steeds de verbinding tussen verschillende maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties.

Vrijwilligerspunt faciliteert

Wij bieden kennis en praktische hulpmiddelen aan organisaties die zij kunnen gebruiken als zij met vrijwilligers werken of willen gaan werken. Vrijwilligerspunt helpt organisaties en vrijwilligers elkaar te vinden in een goede match. Wij bieden actieve burgers mogelijkheden om zich te ontwikkelen en organiseren de waardering die zij voor hun inzet verdienen. Vrijwilligerspunt heeft voor actieve burgers en organisaties alle informatie, zoekmogelijkheden, ontwikkeling en waardering bij elkaar gebracht op de website EindhovenDoet.nl.
 

EindhovenDoet_logo.png 

waar actieve burgers en organisaties elkaar vinden.

EindhovenDoet.nl is een innovatie van Vrijwilligerspunt. Actieve burgers en organisaties die werken met vrijwilligers kunnen hier online alle informatie vinden en hun zaken rondom actief burgerschap regelen. Bij vragen, of als persoonlijk contact gewenst is, helpen de medewerkers van Vrijwilligerspunt je graag verder.

Kijk hier waar je ons kunt vinden.
 

 

April 2016