Vrijwilligerspunt Eindhoven

Klachtenregeling

Het is uiteraard mogelijk dat je niet tevreden bent over de omgangsvormen van de medewerkers, over de privacybescherming of over de uitvoering van de hulpverlening.

Meld je bezwaar of klacht!
Dat stelt ons in staat de dienstverlening aan jou en andere klanten te verbeteren.
Klachten kunnen tot drie maanden na de gebeurtenis worden gemeld.

Je kunt je bezwaar, ongenoegen of klacht op verschillende manieren aan ons laten weten.

1. Probeer je bezwaar/ongenoegen/probleem in eerste instantie met de betreffende medewerker(s) te bespreken. Misschien heeft hij/zij er geen idee van, dat je ergens ontevreden over bent en verbetert de situatie als daarop gewezen wordt. In veel gevallen is het probleem op deze manier op te lossen. Biedt dit gesprek geen oplossing dan kun je contact opnemen met de coördinator van Vrijwilligerspunt op telefoonnummer (040) 219 33 99.

2. De coördinator gaat samen met jou en de medewerker bekijken wat er precies is gebeurd en wat jij nodig hebt om weer tevreden te worden. Dat doen we aan de hand van één of meerdere gesprekken. Binnen drie weken ontvang je een schriftelijke verslag van de belangrijkste punten en afspraken, waarbij we natuurlijk hopen dat we er samen uitkomen. Is dat niet het geval dan kun je een formele klacht indienen bij de onafhankelijke klachtencommissie.

3. De klachtencommissie werkt volgens het klachtenreglement. Een schriftelijke klacht kun je richten aan: Lumens Groep, t.a.v. de klachtencommissie voor klanten, Postbus 2077, 5600 CB Eindhoven, tel. nr. (040) 219 33 00.

Vrijwilligerspunt Eindhoven is een onderdeel van de Lumens Groep.