Vrijwilligerspunt Eindhoven

Vrijwilligerspenning en -oorkonde

De gemeente Eindhoven kent een onderscheiding voor vrijwilligerswerk. Deze onderscheiding kan worden toegekend als blijk van waardering voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt met vrijwilligerswerk in het belang van de Eindhovense gemeenschap. Afhankelijk van het aantal jaren dat men actief is geweest, wordt een penning (bij 12,5 jaar vrijwilligerswerk) of een oorkonde (bij 25 jaar vrijwilligerswerk) toegekend.

Het vrijwilligerswerk hoeft niet uitsluitend bij één instelling te zijn verricht.

De vrijwilligerspenning en/of de oorkonde kan door vrijwilligersorganisaties aangevraagd worden bij de gemeente Eindhoven

 

Koninklijke onderscheiding

Ook kunnen organisaties een ‘lintje’ aanvragen voor vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten. De verdiensten mogen niet alleen belangrijk zijn voor organisatie of instelling waar de vrijwilliger werkzaam is, maar ook de samenleving moet er baat bij hebben.