Vrijwilligerspunt Eindhoven

Vrijwilligerspenning en -oorkonde

De gemeente Eindhoven kent een onderscheiding voor vrijwilligerswerk. Deze onderscheiding kan worden toegekend als blijk van waardering voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt met vrijwilligerswerk in het belang van de Eindhovense gemeenschap. Afhankelijk van het aantal jaren dat men actief is geweest, wordt een penning (bij 12,5 jaar vrijwilligerswerk) of een oorkonde (bij 25 jaar vrijwilligerswerk) toegekend.

Voorwaarden
Het vrijwilligerswerk hoeft niet uitsluitend bij één instelling te zijn verricht. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • kandidaat moet in Eindhoven wonen en/of vrijwilligerswerk verrichten voor een Eindhovense vereniging/organisatie;
  • kandidaat moet als vrijwilliger op organisatorische en/of bestuurlijke wijze tenminste 12 ½ jaar (penning) of 25 jaar (oorkonde) vrijwilligerswerk in Eindhoven hebben verricht. (Met ‘organisatorisch’ wordt bedoeld: het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de organisatie);
  • kandidaat moet van onbesproken gedrag zijn;
  • het vrijwilligerswerk moet gericht zijn op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties;
  • de vereniging/organisatie moet een openbaar karakter hebben en het algemeen belang dienen;
  • het werk dient vrijwillig en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie te zijn;
  • het vrijwilligerswerk dient niet gericht te zijn op (louter) belangenbehartiging van personen;
  • het vrijwilligerswerk moet met een grote regelmaat (wekelijks/maandelijks) en in het grootste deel van het jaar worden uitgevoerd òf een groot aantal uren, intensief, in een korte tijd;
  • er dient geen gezagsverhouding te bestaan tussen de vrijwilligers en degene ten behoeve waarvan het vrijwilligerswerk is verricht.

Aanvragen
Vrijwilligersorganisaties kunnen met het aanmeldingsformulier een aanvraag bij de gemeente Eindhoven indienen. Houd er rekening mee dat de behandeling van de aanvraag tot ongeveer drie maanden kan duren. Over het besluit om geen onderscheiding toe te kennen is geen discussie mogelijk. 

 

Koninklijke onderscheiding

Overal in Nederland zetten mensen zich vrijwillig in voor de meest uiteenlopende zaken. Meestal zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding wanneer zij dit vrijwilligerswerk minstens 15 jaar hebben gedaan. Een Koninklijke onderscheiding kan worden aangevraagd bij de burgemeester.

Meer informatie over de Koninklijke onderscheiding en de aanvraagprocedure vind je hier.

 

24-04-2017