Vrijwilligerspunt Eindhoven

Vrijwilligerspenning en -oorkonde

De gemeente Eindhoven kent een onderscheiding voor vrijwilligerswerk. Deze onderscheiding kan worden toegekend als blijk van waardering voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt met vrijwilligerswerk in het belang van de Eindhovense gemeenschap. Afhankelijk van het aantal jaren dat men actief is geweest, wordt een penning (bij 12,5 jaar vrijwilligerswerk) of een oorkonde (bij 25 jaar vrijwilligerswerk) toegekend.

Het vrijwilligerswerk hoeft niet uitsluitend bij één instelling te zijn verricht. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • De vrijwilliger is woonachtig in Eindhoven en / of verricht de vrijwilligersactiviteiten voor een Eindhovense vereniging of instelling;
  • De vrijwilliger heeft op organisatorische en / of bestuurlijke wijze minimaal 12,5 jaar (voor de penning) of 25 jaar (voor de oorkonde) vrijwilligerswerk verricht;
  • Onder 'organisatorisch wordt het uitvoeren van werkzaamheden ten behoeve van de organisatie verstaan;
  • De vrijwilliger heeft een onbesproken gedrag;
  • Het vrijwilligerswerk is gericht op het goed functioneren van personen, verenigingen en/of organisaties;
  • De vereniging of organisatie heeft een openbaar karakter en dient het algemeen belang;
  • Het werk dient vrijwillig te zijn en niet gekoppeld aan een geldelijke of stoffelijke tegenprestatie;
  • Het werk dient niet gericht te zijn op (louter) belangenbehartiging van personen;
  • Het werk dient zeer regelmatig (wekelijks, maandelijks) en in het grootste gedeelte van het jaar te worden uitgevoerd of een groot aantal uren (intensief) in een korte tijd;
  • Er dient geen gezagsverhouding te bestaan tussen de vrijwilliger en degene ten behoeve waarvan het vrijwilligerswerk is verricht.

Vrijwilligersorganisaties kunnen met het aanmeldingsformulier een aanvraag bij de gemeente Eindhoven indienen. Houdt er rekening mee dat de behandeling van de aanvraag tot ongeveer drie maanden kan duren. Over het besluit om geen onderscheiding toe te kennen is geen discussie mogelijk.

Koninklijke onderscheiding

Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten, kunnen in aanmerking komen voor een lintje. De verdiensten mogen niet alleen belangrijk voor de organisatie of instelling zijn waar de vrijwilliger werkzaam is, maar ook de samenleving moet er baat bij hebben. Een lintje kan aangevraagd worden voor de zogenaamde lintjesregen tijdens Koningsdag, maar ook bij tussentijdse gelegenheden door het jaar heen. Bijvoorbeeld als je iemand wilt verrassen met een onderscheiding tijdens een jubileum of een algemene ledenvergadering.

Meer informatie over de Koninklijke onderscheiding en de aanvraagprocedure vind je hier.