Vrijwilligerspunt Eindhoven

De Verhalen van Luc en Milagros over ontwikkeling

De knowhow van verschillende organisaties gedeeld

Het verhaal van Luc van Dijck, directeur Vrijwillige HulpDienst Eindhoven
Sinds april 2013 heeft Eindhoven een eigen Vrijwilligersacademie: een platform dat deskundigheidsbevordering aanbiedt voor alle vrijwilligers in Eindhoven. Vrijwilligerspunt organiseert dit in samenwerking met vrijwilligersorganisaties, het bedrijfsleven en Rotary Eindhoven-Welschap.   De Vrijwillige HulpDienst (VHD) Eindhoven is een van de partners van het platform. Luc van Dijck, directeur VHD: “Wat ik leuk vind aan de Vrijwilligersacademie, is het grote scholingsaanbod van de verschillende organisatie. Daardoor wordt de knowhow gedeeld en ook buiten de organisatie ingezet.”
Luc_van_Dijck_126px.jpg

Trainingsaanbod
De VHD werkt al jaren met maatjes, vrijwilligers die zich in een 1-op-1 contact inzetten voor een ander door een ‘maatje’ voor ze te zijn. Luc: “Een basistraining voor die vrijwilligers geven we binnen onze eigen organisatie. Daarnaast organiseren we thema-avonden die ook heel interessant kunnen zijn voor andere vrijwilligers. Bijvoorbeeld workshops over omgaan met weerstand.” Via de Vrijwilligersacademie kunnen dit soort workshops uitgewisseld worden. “Andersom kunnen onze vrijwilligers veel opsteken van andere organisaties. Zo hoeven we niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden.” De Vrijwilligersacademie heeft daarnaast een eigen trainingsaanbod. “Onze vrijwilligers maken daar ook gebruik van. Sommige hebben bijvoorbeeld een cursus notuleren gevolgd. En een van onze vrijwilligers gaat via Vrijwilligerspunt zelf activiteiten op het gebied van NLP organiseren op de Vrijwilligersacademie.” 

Veelbelovend
In de eerste twee maanden na de oprichting van de Vrijwilligersacademie namen 220 deelnemers van 126 organisaties deel aan 13 workshops. Een veelbelovende start dus. Luc is benieuwd hoe de academie zich verder gaat ontwikkelen. “Ik vind het goed dat Vrijwilligerspunt zich – vanuit een fysiek gebouw in het centrum van de stad – zo breed inzet op werving van vrijwilligers en promotie van vrijwilligerswerk. Wij hebben immers veel vrijwilligers nodig.” De VHD heeft in de loop van de jaren al veel vrijwilligers kunnen plaatsen via Vrijwilligerspunt. In het eerste half jaar van 2013 zijn er alleen al 17 succesvolle matches via Vrijwilligerspunt tot stand gekomen.


 

Vrijwilligerspunt daagt uit om kwaliteit te bieden 

Het verhaal van Milagros Maldonado, bestuurslid Centro Latinoamericano de Orientación
Sinds de oprichting van Vrijwilligerspunt is het aantal organisaties dat gebruikmaakt van het ondersteuningsaanbod gestegen van 126 organisaties in 2009 naar 213 in 2012. De ondersteuningsvragen liggen op het gebied van financiële/administratieve huishouding, activiteiten, beleid en strategie, besturen. Centro Latinoamericano de Orientación, ofwel het Latijns-Amerikaans Centrum voor Oriëntatie (C.L.O.) in Eindhoven maakt al sinds 2009 dankbaar gebruik van dit aanbod. Met resultaat, want de ondersteuningsbehoefte van het bestuur van het C.L.O. is in de loop van de jaren behoorlijk afgenomen.
Milagros_126px.jpg

Activiteiten
Het C.L.O. ondersteunt bij de inburgering van Latijns-Amerikaanse inwoners van Nederland. Milagros Maldonado, bestuurslid van het C.L.O.: “Wij bieden hun een plek om ideeën uit te wisselen over bijvoorbeeld inburgeringstrajecten, onderwijs, de migratiewet, gezondheid, de Nederlandse cultuur en het zoeken naar werk. We organiseren daarvoor spreekuren, multiculturele evenementen en voorlichtingsactiviteiten. Dat doen we vaak in samenwerking met andere organisaties.”

Veelomvattend
Het bestuur van het C.L.O. bestaat uit vijf vrijwilligers en daarnaast zijn er veertig tot zeventig vrijwilligers actief bij de organisatie en uitvoering van de verschillende activiteiten. Dat is ook nodig, want het C.L.O. heeft een deelnemersbestand van maar liefst 700 mensen uit heel Nederland. Het vrijwilligerswerk is dus veelomvattend. Milagros: “Vrijwilligerspunt is voor ons het centrum voor het verkrijgen van informatie en advies. De mensen zijn positief en heel professioneel. We krijgen altijd goede, duidelijke antwoorden en worden uitgedaagd om goede kwaliteit te bieden.”

Netwerken
Dankzij Vrijwilligerspunt heeft het C.L.O. ook een netwerk met goede connecties kunnen opbouwen. “Daarom vinden we het heel belangrijk om wel contact te onderhouden met Vrijwilligerspunt, ook nu we de ervaring hebben om meer zelf te doen”, zegt Milagros. “Door activiteiten en bijeenkomsten van Vrijwilligerspunt bij te wonen, leren we ook andere mensen kennen met wie wij ideeën kunnen uitwisselen. Daarnaast is het fijn dat we nog steeds aan kunnen kloppen voor advies over de begroting en dergelijke.”