Vrijwilligerspunt Eindhoven

De Verhalen van Carla en Eline over Vrijwilligerspunt
Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in hun eigen kracht

Het verhaal van Carla van Herpen, manager Vrijwilligerspunt
Vrijwilligerspunt heeft in de afgelopen vijf jaar een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het begon met promotie en activiteiten die vooral gericht waren op ondersteuning en bemiddeling, daar kwam steeds meer kennis- en deskundigheidsoverdracht bij. Het aantal geslaagde matches (van korte klus tot meer langdurige verbintenissen) is in de jaren ruim verdubbeld tot 474 in 2012. En halverwege 2013 zijn er al 223 geslaagde matches tot stand gekomen. Vandaag de dag ligt de focus op het versterken van vrijwilligerswerk. “Sterke vrijwilligers en sterke vrijwilligersorganisatie in hun eigen kracht zetten”, zo noemt Carla van Herpen, manager Vrijwilligerspunt, dat.
 Carla_van_Herpen_126px.jpg

Vinden en binden
“Wij zorgen ervoor dat de juiste vrijwilliger op de juiste plaats komt”, aldus Carla. “We helpen organisaties vrijwilligers te vinden en die aan zich te binden. Vrijwilligers helpen we bij het zoeken naar vrijwilligerswerk of het vinden van antwoorden op vragen over vrijwilligerswerk.” Dat is nodig, want onze maatschappij draait voor een alsmaar groter deel op vrijwilligers.

Goed toegerust
Het aantal vrijwilligers is al jaren vrij constant (circa 45% van de volwassen bevolking in Eindhoven). Carla: “Wel wordt er meer gevraagd van de vrijwilligers die er al zijn. Daarom is het belangrijk om de vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties ook goed toe te rusten.” Om die reden besteedt Vrijwilligerspunt veel aandacht aan kennisoverdracht. “We helpen organisaties bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een goed vrijwilligersbeleid dat past bij de huidige ontwikkelingen. Belangrijk hierbij is het bewaken van de grenzen. Vrijwilligers kunnen immers niet alles oplossen wat niet meer door professionals gedaan kan worden.”

Waardering
“Ten slotte willen we het vrijwilligerswerk goed zichtbaar maken en het de rol geven die het verdient.” Herkennen, erkennen en waarderen zijn daarbij belangrijke woorden. Waarderen kan op allerlei manieren. “De een heeft behoefte aan een woord van dank of een schouderklopje, een ander wordt blij van een onderscheiding, en weer een ander is vooral op zoek naar mogelijkheden en faciliteiten om ervaring op te doen en zichzelf verder te ontwikkelen.”


 

Vrijwilligerswerk voor stappen in je carrière

Het verhaal van Eline Leers, voormalig bemiddelaar
In 2011 maakte Eline Leers (33 jaar) kennis met Vrijwilligerspunt Eindhoven. Ze zocht vrijwilligerswerk en vond dat bij Vluchtelingenwerk. “Tegen de vrouw die me bij Vrijwilligerspunt hielp, zei ik meteen dat haar werk me ook erg leuk leek”, vertelt ze. Dat het aantal vrijwilligers binnen Vrijwilligerspunt zich in de loop van de jaren bijna verdubbelde, kwam dus goed uit. “Toen er een vacature kwam voor een bemiddelaar bij Vrijwilligerspunt, werd ik daarvoor benaderd.” Dat bleek een schot in de roos. Tot halverwege 2013 heeft Eline zich ontplooid als succesvolle bemiddelaar en zich verder ontwikkeld. Het resultaat is dat ze nu een betaalde baan heeft gevonden die helemaal bij haar past.
Eline_126px.jpg
Foto:
Mariëlle Leenders

Meer zelfvertrouwen
“Door het vrijwilligerswerk heb ik meer zelfvertrouwen gekregen”, noemt Eline als een van de belangrijkste resultaten van haar vrijwillige inzet. “Daarnaast heb ik de kans gekregen te ontdekken welke werkzaamheden goed bij mij passen en vaardigheden te ontwikkelen. Omdat ik tijdelijk geen betaald werk had, was het ook goed dat het vrijwilligerswerk me structuur bood. En natuurlijk stond het goed op mijn cv toen ik eenmaal weer ging solliciteren naar betaald werk.”

Kwaliteiten ontwikkelen
Sinds juni 2013 werkt Eline met veel plezier als secretariaatsmedewerker bij een grote organisatie. Daar vervult ze administratieve taken en heeft ze veel contact met allerlei mensen, precies wat ze ook bij Vrijwilligerspunt graag deed. “Vrijwilligerswerk kan je dus helpen om stappen te maken in je carrière, dat weten sommige mensen niet. Het is gewoon een heel goede manier om je eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen, om zinvol bezig te zijn, om andere mensen te leren kennen en zo een netwerk op te bouwen.”