Vrijwilligerspunt Eindhoven

Maatschappelijke stage loopt door

We krijgen de laatste tijd regelmatig vragen over de toekomst van maatschappelijke stages. Dit is de stand van zaken.

In het regeerakkoord staat dat de wettelijke verplichting per 2015 (schooljaar 2015/2016) wordt afgeschaft. Dan is de maatschappelijk stage voor leerlingen niet langer een verplicht onderdeel van hun curriculum. Wat in het regeerakkoord staat is een voornemen.

 Brede kritiek uit Eerste Kamer op afschaffing verplichte maatschappelijke stage

Nadat eind februari de Tweede Kamer instemde met de afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage, buigt nu de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel dat dit regelt.
In de Eerste Kamer leeft brede kritiek over het kabinetsvoornemen om de verplichte maatschappelijke stage af te schaffen. Dit blijkt uit de vragen die vanuit de Senaat zijn gesteld. Nadat eind februari de Tweede Kamer instemde met de afschaffing van de verplichte maatschappelijke stage, buigt nu de Eerste Kamer zich over het wetsvoorstel dat dit regelt. Verschillende fracties stelden deze week schriftelijke vragen over het wetsvoorstel aan staatssecretaris Sander Dekker. Lees meer

De komende jaren is de maatschappelijk stage dus nog gewoon een verplicht onderdeel voor middelbare scholieren. Zij moeten dertig uur vrijwilligerswerk doen.

De medewerkers van Vrijwilligerspunt blijven daarom actief om samen met organisaties te zorgen voor goede stageplaatsen. Het is een succesvol project met een grote persoonlijke en maatschappelijke meerwaarde. In Eindhoven zijn we trots op de goede samenwerking tussen scholen en vrijwilligersorganisaties. In die samenwerking blijven we investeren.

Winst voor alle partijen

Scholen, jongeren, organisaties en maatschappelijk makelaars: alle partijen hebben profijt van de inzet van jongeren tijdens de maatschappelijke stage. Scholen staan versteld van bijdrage die de stages leveren aan het zelfbeeld, zelfvertrouwen, begrip voor ‘anders zijn’ en vaardigheden van leerlingen. Organisaties zijn blij met de frisse wind die scholieren door de organisatie laten waaien. Jongeren houden organisaties een spiegel voor en komen met ideeën voor een andere aanpak of nieuwe activiteiten. Jongeren waarderen het werk: een substantieel deel van de leerlingen blijft na hun verplichte stage vrijwillig actief. Tijd om de toekomst van de maatschappelijke stage eens in de spotlight te zetten. Bekijk hier de toekomstscenario’s van de maatschappelijke stage in 132 seconden.