Vrijwilligerspunt Eindhoven

MaS voor scholen

Maatschappelijke stage houdt in dat jongeren in het voortgezet onderwijs vrijwilligerswerk doen als onderdeel van hun schoolcarrière. Op deze manier leren ze hun directe omgeving op een andere manier kennen en leveren ze een actieve bijdrage aan de samenleving.
Maatschappelijke stage is niet verplicht. Scholen beslissen zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma.

Maatschappelijke stage gaat om het doen van vrijwilligerswerk. Dit vindt vooral plaats in de non-profitsector: bij een vrijwilligersorganisatie, vereniging, instelling of maatschappelijke organisatie. Soms buiten een georganiseerd verband, bijvoorbeeld door boodschappen te doen voor een oude buurvrouw of een gezin te helpen dat tijdelijk hulp nodig heeft. Of aansluiten bij een burgerinitiatief zoals een actie voor de voedselbank, straatspeeldag, huiskamerprojecten in de wijk. De leerlingen kunnen ook met ondersteuning leerkrachten zelf initiatieven en acties organiseren.

De maatschappelijke stage is geschikt om jongeren maatschappelijke ervaring op te laten doen. Scholen kunnen zelf bepalen hoe ze dit uitvoeren. Daardoor kan de stage aansluiten op de schoolcultuur, de pedagogisch-didactische visie en op de cognitieve en sociale vermogens van leerlingen. En bij de schoolvisie op burgerschapsvorming.

Bij de maatschappelijke stage zijn verschillende doelen denkbaar die te maken hebben met burgerschapsvorming. Het kan een goede oefenplaats zijn voor burgerschapsdoelen, zoals kennismaken met de samenleving, met pluriformiteit en diversiteit.

De school is verantwoordelijk voor de maatschappelijke stage van haar leerlingen. Voorbereiding en evaluatie liggen in handen van de school. Ook bepaalt de school wat wel of niet geschikt is als maatschappelijke stage. Samen met de leerlingen maakt de school goede afspraken over de uitvoering van de maatschappelijke stage, onder andere over begeleiding.

Sinds schooljaar 2014/2015 is maatschappelijke stage geen verplicht onderdeel van het onderwijsprogramma. Scholen beslissen zelf of zij een maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma.

De school mag maximaal 30 uur maatschappelijke stage per leerling meetellen als onderwijstijd. Dit mag verspreid zijn over verschillende schooljaren. De school is eindverantwoordelijk en bepaalt samen met de stagemakelaar, de stagebiedende organisatie en de leerling de invulling van de maatschappelijke stage.

Uitgebreide informatie over maatschappelijke stage en burgerschap en vind je hier.

Maatschappelijke stage zoeken, kan op het digitale platform Eindhoven Doet. In de vernieuwde vacaturebank staan specifieke maatschappelijke stages waarop leerlingen kunnen reageren. Het staat hen vrij om ook te reageren op een passende vrijwilligersvacature.
Leerlingen zonder account kunnen zich hier inschrijven bij Eindhoven Doet.