Vrijwilligerspunt Eindhoven

MaS voor scholen

Vrijwilligerspunt helpt leerlingen, scholen en organisaties met de maatschappelijke stage (MaS). We brengen vraag en aanbod samen. Ons doel is om aantrekkelijke stageplekken en -opdrachten te creëren zodat de MaS een waardevolle ervaring wordt.

Voor scholen, stagecoördinatoren en stagemakelaars organiseert Vrijwilligerspunt twee bijeenkomsten per jaar. Daar stemmen we aanpak en vraag en aanbod op elkaar af.

  • Scholen en scholieren maken gratis gebruik van de digitale stagebank.
  • Leerlingen overleggen hun keuze met hun mentor of coördinator. Na goedkeuring neemt de leerling zelf contact op met de stagebieder om afspraken te maken.
  • We bemiddelen leerlingen naar stageplaatsen als ze daar zelf moeite mee hebben.
  • We ondersteunen stagebieders en scholen en evalueren samen.
  • Iedere school kiest zelf de vorm waarin leerlingen de MaS mogen uitvoeren. Bijvoorbeeld in een kort en afgebakend traject voor langere tijd of een dag of dagdeel per week. Bekijk hiervoor ook het aanbod in de stagebank.

Meer informatie:

Gouden MaS Tips voor scholen
Onder MaS voor leerlingen vindt je links naar interessante filmpjes en brochures.