Vrijwilligerspunt Eindhoven

Organisaties en MAatSchappelijke Stage

Jongeren houden een organisatie jong. Ze brengen nieuwe kennis en energie, een frisse blik. Met de inzet van jongeren kan de organisatie nieuwe activiteiten beginnen of oude verbeteren. Klussen die anders blijven liggen, kunnen zij uitvoeren. Ook jij kunt profiteren van de kracht van jongeren. Dit kan met de maatschappelijke stage!

Vrijwilligersorganisaties, professionele non-profitorganisaties en burgerinitiatieven die voortgezet-onderwijsscholieren een maatschappelijke stage bieden, noemen we stagebieders. Dit kunnen lokale vrijwilligersorganisaties, musea, buurthuizen, sportverenigingen en goede doelen.

Maatschappelijke stage is een verrijking voor jouw organisatie. Je kunt met de inzet van jongeren
wellicht een nieuw aanbod opzetten of oud aanbod verbeteren. Soms blijven jongeren zich na hun stage vrijwillig inzetten. Of ze maken hun ouders enthousiast voor uw organisatie.

Wat doen stagebieders?
- veilige werkomgeving garanderen
- leerlingen begeleiden tijdens de stage
- stageopdrachten bedenken
- stages met leerlingen (in overleg met de school) evalueren

» Download de informatiefolder voor stagebieders 
» Bekijk de maatschappelijke stages bij landelijke organisaties

Wat doet Vrijwilligerspunt?
Wil je aan de slag en heb je ideeën, maar nog vragen dan kun je contact opnemen met Vrijwilligerspunt.
Heb je stageplaatsen beschikbaar, dan kun je die plaatsen op Eindhoven Doet. Ben je als organisatie nog niet aangemeld bij Eindhoven Doet, klik dan hier en maak een account aan.

Wat doen scholen?
De school is eindverantwoordelijk voor maatschappelijke stage en bepaalt samen met de leerling hoe de stages worden ingevuld. De school bereidt leerlingen voor op hun stage en begeleidt hen gedurende de stageperiode. Ook stelt ze stagecontracten op en onderhoudt ze contact met de  stagebieders.

Hieronder vind je een overzicht van de wetten en regels waarbij je bij een Maatschappelijke Stage rekening moet houden:

Arbeidsomstandigheden en Arbeidstijdenwet
De arbeidsomstandighedenwet én de arbeidstijdenwet zijn beide van toepassing op de maatschappelijke stage. Wat staat er in die wetten? En wat betekent dat concreet voor de invulling van maatschappelijke stage?
Klik hier voor meer info.

Verzekeringen
Scholen zijn verantwoordelijk voor de verzekering van hun leerlingen, dus ook tijdens de maatschappelijke stage. Die verzekering houdt in dat leerlingen recht hebben op een vergoeding als ze schade of letsel oplopen tijdens hun stage. Maar ook de stageplek heeft een verantwoordelijkheid: die moet ervoor zorgen dat het eigen personeel en klanten of cliënten verzekerd zijn. Dit is via de vrijwilligersverzekering afgesloten door gemeente Eindhoven.
School is niet meer verantwoordelijk als stagiair vrijwilliger wordt.

08-05-2017