Vrijwilligerspunt Eindhoven

In veilige handen

Hoe voorkom je seksueel misbruik binnen een vrijwilligersorganisatie en biedt je jongeren een veilige omgeving? Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst 'In veilige handen' maakt Vrijwilligerspunt het onderwerp bespreekbaar en geeft advies over preventieve maatregelen. Hoe schat u de risico's in? Hoe zorgt u ervoor dat u niet de verkeerde vrijwilliger binnenhaalt? En hoe zorgt u ervoor dat het onderwerp op de agenda komt bij alle betrokkenen binnen de organisatie?

Bij het project 'In Veilige Handen' hoort ook een stappenplan. Dat begint bij het bespreekbaar maken van het onderwerp en eindigt bij het informeren van alle betrokkenen. Het gaat daarbij om de cultuur in de organisatie, de kennis en deskundigheid die vrijwilligers nodig hebben en het beleid dat je als organisatie voert.

Kijk op www.inveiligehanden.nl voor meer informatie en de toolkit voor het stappenplan.

08-06-2017