Vrijwilligerspunt Eindhoven

Sesam Academie voor organisatieadvies

Vrijwilligerspunt is een langdurige samenwerking aangegaan met de SESAM Academie. De SESAM Academie is een organisatie van senioren. Deze senioren werkten vele jaren in hoge leidinggevende functies. Voor meer informatie over de SESAM Academie www.sesamacademie.nl.

Een vrijwilligersorganisatie, stichting of vereniging uit de gemeente Eindhoven kan bij Vrijwilligerspunt een Strippenkaart voor de Sesam Academie aanvragen. Een organisatie mag dan vier dagdelen gebruik maken van de SESAM Adviseur op kosten van Vrijwilligerspunt.

Een SESAM adviseur kan ondersteunen bij:

De groei van de organisatie; ontwikkeling van een toekomstvisie of beleidsplan; professionalisering;financiële planning en beheer; fondsenwerving; inrichting van de organisatieontwikkeling van een vrijwilligersbeleid; coaching, onder ander bij conflicten.

Wilt u meer informatie, heeft u behoefte aan een gesprek of wilt u gebruik maken van de Strippenkaart? Neem dan contact op met een van onze medewerkers. Na een intakegesprek beslist Vrijwilligerspunt of uw vraag in aanmerking komt voor de Strippenkaart van SESAM Academie.