Vrijwilligerspunt Eindhoven

KEURMERK 'GOED GEREGELD!'

Heeft jouw organisatie het goed geregeld voor vrijwilligers?

Het goed regelen voor vrijwilligers, dat doe je door zaken goed af te spreken in een vrijwilligersbeleid. Wanneer jouw organisatie een goed vrijwilligersbeleid heeft, zorg je voor betrokken en gemotiveerde vrijwilligers die zich gezien en gewaardeerd voelen. Met het Keurmerk Goed Geregeld laat je zien dat jouw organisatie goed voor haar vrijwilligers zorgt en is jouw organisatie aantrekkelijker voor nieuwe vrijwilligers!

Wil je weten of jouw organisatie voldoet aan de criteria die NOV stelt voor het keurmerk? Doe dan hier de zelfevaluatie. De zelfevaluatie geeft veel inspiratie rondom de verschillende aspecten van goed zorgen voor vrijwilligers. De Zelfevaluatie geeft antwoord op vragen als: Wat is de visie op vrijwillige inzet? Hoe kunnen vrijwilligers zich ontwikkelen binnen de organisatie? Hoe gebeurt de begeleiding en uitvoering? Hoe zit het met vergoedingen en waardering? Het resultaat maakt duidelijk op welke onderdelen de vrijwillige inzet goed is geregeld en waar het nog beter kan. Op deze manier kun je je vrijwilligersbeleid bijstellen en nieuwe kansen creëren.

Hoe werkt het?

Iedere vrijwilligersorganisatie, groot of klein, die werkt met vrijwilligers kan met Goed Geregeld aan de slag. Met een team vul je de zelfevaluatie in. Dit is een vragenlijst waarmee je snel de kwaliteit van het vrijwilligersbeleid van je organisatie in kaart kunt brengen. Ook worden verbeterpunten duidelijk.

In de zelfevaluatie wordt gewerkt met een puntentelling. Is je score voldoende, dan kun je als organisatie een beoordeling aanvragen. Je kunt hiervoor contact opnemen met Vrijwilligerspunt bij de twee, door NOV gecertificeerde, adviseurs Goed Geregeld. Wanneer je een onvoldoende score hebt, kunnen de adviseurs je ondersteunen om stappen te maken naar verbetering.

Als de adviseur van Vrijwilligerspunt een positief advies uitbrengt richting NOV, dan beoordeelt een adviseur van Vereniging NOV in een eindbeoordeling of het NOV-keurmerk daadwerkelijk kan worden toegekend. Aan deze eindbeoordeling zijn kosten verbonden. De kosten voor een standaard eindbeoordeling zijn € 418,66 inclusief BTW. Deze adviseur beoordeelt de zelfevaluatie en bij een positieve beoordeling ontvangt je vereniging de onderscheiding voor een periode van vier jaar.

Wil je meer weten?

Neem contact op met één van de adviseurs Goed Geregeld van Vrijwilligerspunt, Frouke van Overveld of Diana van den Eijnden. Je kunt ons ook bereiken via 040-219 33 99. Meer informatie vind je hier

 

 

 

10-07-2017