Vrijwilligerspunt Eindhoven

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid bestaat over het algemeen uit het scheppen van voorwaarden voor vrijwilligerswerk, het afstemmen tussen werk en vrijwilliger en het werven van vrijwilligers.

Waarom is vrijwilligersbeleid belangrijk?

 • Geeft beroepskrachten en vrijwilligers duidelijkheid over hoe met vrijwilligers wordt gewerkt.
 • Voorkomt onduidelijkheid, conflicten en ongelijke behandeling tussen vrijwilligers. 
 • Stimuleert vrijwilligers, waardoor hun inzet voor de organisatie toeneemt.

Vrijwilligersorganisaties kunnen het werk voor vrijwilligers aantrekkelijker maken met een goed vrijwilligersbeleid. Veel organisaties doen daar iets aan en dat is maar goed ook. Want vaak wordt gedacht dat het vertrek van een vrijwilliger te maken heeft met die persoon zelf. Dat deze niet meer bij de organisatie past. Maar uit onderzoek blijkt dat de meeste vrijwilligers juist vertrekken uit onvrede met het vrijwilligersbeleid. Bijvoorbeeld vanwege te weinig professionele ondersteuning of een gebrek aan waardering.

Wat houdt vrijwilligersbeleid in?

Werven en selecteren

 • nieuwe vrijwilligers werven
 • vrijwilligerscontract opstellen

Behouden en begeleiden

 • zorgen voor regelmatige scholing
 • begeleiding door beroepskrachten of andere vrijwilligers
 • rekening houden met voorkeuren en motieven van vrijwilligers

Erkennen, waarderen en versterken

 • waardering tonen
 • vrijwilligers verzekeren
 • deskundigheidsbevordering

Beëindigen

 • zorgen voor een zorgvuldige afronding van het vrijwilligerswerk.

En tenslotte natuurlijk: Leg het vrijwilligersbeleid op papier vast.

Handleiding

 

Vrijwilligersovereenkomst

Als organisatie is het belangrijk om van te voren duidelijke afspraken te maken met de vrijwilliger in spé. Het is daarom goed om deze afspraken in een vrijwilligersovereenkomst vast te stellen. Zo weet je van elkaar wat de verwachtingen zijn.

In deze overeenkomst kun je afspraken maken over:

 • inhoud van het werk
 • werktijden en aantal uren
 • begeleiding en scholing
 • verzekering
 • onkostenvergoeding

Voorbeeld korte vrijwilligersovereenkomst

Voorbeeld uitgebreide vrijwilligersovereenkomst

 

02-05-2017