Vrijwilligerspunt Eindhoven

VREEMDELINGEN en VRIJWILLIGERSWERK
Mogen vreemdelingen vrijwilligerswerk doen?  

Zowel expats als vluchtelingen kunnen een waardevolle toevoeging zijn voor jouw organisatie. Hier vind je informatie over de wettelijke kaders. Veel plezier in de samenwerking met je internationale vrijwilliger!

Iemand die rechtmatig in Nederland verblijft, mag vrijwilligerswerk doen. Dit kunnen zij kunnen aantonen met een W-document, verblijfsvergunning ’bepaalde tijd asiel’ of ’bepaalde tijd regulier’.
Het kan ook zijn dat een vreemdeling nog in afwachting is van een beslissing van verlengingsverzoek voor voortgezet verblijf.
Als deze vreemdeling niet met uitzetting wordt bedreigd, mag hij/zij gewoon vrijwilligerswerk doen. Voor deze vrijwilligers heeft de organisatie wel een Vrijwilligersverklaring van het UWV nodig.

Voor het werken met vreemdelingen moet een organisatie altijd een Vrijwilligersverklaring aanvragen bij het UWV. Het UWV beoordeelt of de organisatie geen winstoogmerk heeft of dat er sprake is van arbeidsverdringing. De vluchteling kan direct beginnen met vrijwilligerswerk als de ontheffing is aangevraagd.

Als een asielzoeker een verblijfsvergunning heeft, is er geen Vrijwilligersverklaring meer nodig om vrijwilligerswerk te mogen doen. Op zijn verblijfsvergunning staat dan; “arbeid vrij toegestaan, geen TWV vereist”. Natuurlijk mag een burger uit de EU altijd vrijwilligerswerk doen in Nederland.

De groepen die geen vrijwilligerswerk mogen doen zijn:

  • vreemdelingen die wachten op een reguliere verblijfsvergunning en geen asielzoeker zijn (bijv. arbeidsmigranten)
  • vluchtelingen van wie de procedure nog niet is gestart
  • migranten zonder verblijfsdocument 
Wil je een vluchteling een kans bieden om als vrijwilliger aan de slag te gaan? Met dit stappenplan weet je binnen twee minuten welke voorwaarden er gelden voor vrijwilligerswerk door statushouders en asielzoekers in de opvang.
 
Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid.

 

 

 

22-09-2017