Vrijwilligerspunt Eindhoven

Verklaring Omtrent Gedrag: bijdrage aan veilige omgeving

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. De staatssecretarissen Teeven (VenJ) en Van Rijn (VWS) vinden het van groot belang dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport- of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren.

Om de clubs te ondersteunen heeft de rijksoverheid diverse instrumenten ontwikkeld waarmee het vrijwilligerswerk aantoonbaar veiliger wordt. Zo kunnen organisaties al enige tijd gebruik maken van gedragsregels uit de toolkit  'In veilige handen'. Daarnaast is enkele maanden geleden een registratielijst gelanceerd, waarop vrijwilligers die tuchtrechtelijk zijn gesanctioneerd kunnen worden geregistreerd. Dit moet voorkomen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen shoppen tussen verschillende clubs of verenigingen. Meer informatie hierover vind je op de site van Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk.

Gratis VOG voor vrijwilligers
Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) . Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een digitale VOG aanvragen. Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren. Om in aanmerking te komen kan een vrijwilligersorganisatie zich vanaf 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl 

 

VOG voor vrijwilligers aanvragen  
Hier vindt je een aanvraagformulier voor VOG (niet gratis)   

                                                                                                                                      10-04-17