Vrijwilligerspunt Eindhoven

Vrijwilligerswerk & uitkering

Een veel gehoorde vraag is: “Mag ik vrijwilligerswerk doen als ik een uitkering van Inkomensondersteuning van de gemeente of een andere uitkeringsinstantie heb?” Deze vraag is niet zonder meer met ja of nee te beantwoorden.

Zaken die hierbij een rol spelen zijn:

  • welke uitkering iemand heeft
  • regels van deze uitkeringsinstantie
  • het soort vrijwilligerswerk dat je doet of wil doen


De volgende situaties vragen een verschillende aanpak:

Pensioen
Gepensioneerden kunnen vrijwilligerswerk doen zonder toestemming hiervoor te hoeven vragen, of dit te moeten melden bij de instantie die het pensioen uitkeert.

WAO-uitkering
Gedeeltelijk arbeidsongeschikten worden voor een deel als werkloos beschouwd en hebben dan ook te maken met de regels die gelden voor werklozen die vrijwilligerswerk willen gaan doen. Als de uitvoeringsinstelling (UWV) bezig is jou te begeleiden naar werkhervatting, dan moet je bij hen melden dat je vrijwilligerswerk gaat doen. Als je volledig bent afgekeurd (80-100%) mag je elk type vrijwilligerswerk doen. Voorwaarde is wel dat je het werk, dat van invloed zou kunnen zijn op de mate van arbeidsongeschiktheid, meldt bij het UWV.

WW-uitkering
Wie vrijwilligerswerk wil gaan doen, moet dit aan het UWV melden / toestemming vragen /en informeren naar de voorwaarden. Onbetaalde werkzaamheden hebben geen invloed op het recht op uitkering als ze behoren tot het traditionele vrijwilligerswerk of wanneer ze in het maatschappelijk verkeer niet gelden als werk waarvoor een beloning mag worden verwacht. Onbetaald werk dat gedaan werd voor iemand werkzoekende werd, moet ook worden gemeld. Het werk mag, zonder gevolgen voor de uitkering, doorgaan zolang er geen verandering komt in aard en omvang van het werk. Ook onbetaald werk dat plaats vindt in het weekeinde of in de avonduren, mag gedaan worden zonder gevolgen voor de uitkering.
Meer info 

Ruimere regels voor vrijwilligerswerk naast een WW-uitkering
Minister Asscher van Sociale zaken heeft eindelijk meer duidelijkheid gegeven over de voorwaarden waarop mensen met een WW-uitkering vrijwilligerswerk mogen doen. Er is sprake van versoepeling van de regels zodat het makkelijker wordt voor mensen met een WW uitkering vrijwilligers werk te doen. Lees meer..

Meldpunt WW en Vrijwilligerswerk
Als het goed is, is het vanaf 1 januari 2015 een stuk makkelijker om vrijwilligerswerk te doen voor mensen met een WW-uitkering. Vereniging NOV wil daar wel zeker van zijn en houdt een vinger aan de pols. Gaat er iets niet goed? Heeft u problemen met de nieuwe regeling? Mag iemand met een WW-uitkering niet bij u aan de slag? Meld het anoniem hier.

Bijstandsuitkering
Wie vrijwilligerswerk gaat doen, moet dit zo spoedig mogelijk melden aan de Gemeente Eindhoven, Inwonersplein, Inkomensondersteuningan. De Gemeente beoordeelt in hoeverre dit werk met behoud van uitkering kan worden verricht. Algemene voorwaarde is dat het vrijwilligerswerk de kans op het vinden van betaald werk niet in de weg staat. Als werkzoekende blijf je verplicht bij het Arbeidsbureau ingeschreven. 

Meer weten? Kijk op http://vrijwilligerswerk.nl/

 08-07-17