Vrijwilligerspunt Eindhoven

Nieuwe groep vrijwilligers door Participatiewet

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Maatschappelijk actief zijn als tegenprestatie voor een uitkering. Deze wet is er voor iedereen die kan werken, maar een steuntje in de rug nodig heeft op de arbeidsmarkt.

De bedoeling is dat met de Participatiewet meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag worden geholpen, zoveel mogelijk bij reguliere werkgevers. Als dat niet gaat, kan vrijwilligerswerk ook een mogelijkheid zijn.

Mensen die door middel van de Participatiewet gestimuleerd worden om vrijwilligerswerk te gaan doen, zijn onbetaalde krachten die met extra begeleiding een waardevolle bijdrage aan jouw organisatie kunnen leveren. Dit vraagt wel om een goed beleid, speciaal voor deze groep.

Vrijwilligerspunt adviseert jou hier graag over. Neem contact op met één van onze adviseurs via 040-2193399 of per e-mail.