Vrijwilligerspunt Eindhoven

WIJeindhoven gaat uit van eigen kracht

WijEindhoven geeft mensen controle over hun eigen leven. Wie hulp nodig heeft, klopt aan bij WijEindhoven. WijEindhoven organiseert de hulp die nodig is, zo dicht mogelijk bij huis. Het maakt niet uit of het over werk, wonen, samenleven in wijken en buurten, zorg of ontspanning gaat. Eén huishouden, één plan en één contactpersoon. WijEindhoven maakt korte metten met de wirwar aan hulpverleners. Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties spelen een belangrijk rol bij deze nieuwe aanpak.

WijEindhoven kijkt naar wat mensen zelf kunnen (eigen kracht) en wat hun sociale omgeving te bieden heeft (samenkracht). Dat in één gezin heel veel hulpverleners actief zijn, wil WIJeindhoven uitbannen. Dat heeft vergaande gevolgen voor de manier waarop we met elkaar omgaan in de stad. Het vraagt om samenwerking van veel partijen en betrokkenheid bij elkaar. De gemeente Eindhoven heeft op dit moment de regie.

 WijEindhoven in jouw buurt? Kijk op http://www.wijeindhoven.nl/