Vrijwilligerspunt Eindhoven

wet en regelgeving - vrijwilligers

Ook in het werken met vrijwilligers, kom je wetten en regels tegen. We zetten er hier een paar voor je op een rijtje:            

Arbowetgeving

Vreemdelingen en vrijwilligerswerk

Privacy

VOG

Vergoedingen

 

Arbowetgeving

De arbowetgeving is in principe niet van toepassing voor vrijwilligers. Alleen met betrekking tot bijzondere gevaren en kwetsbare groepen gelden de voorschriften uit de wet. Dit houdt in dat wanneer werkzaamheden ernstige risico’s voor de gezondheid en veiligheid van de vrijwilligers inhouden, organisaties verplicht zijn de voorschriften uit de arbowetgeving op te volgen.

Meer informatie vind je op de website vrijwilligerswerk.nl.

Vreemdelingen en vrijwilligerswerk (Verklaring vrijwilligerswerk)

Organisaties zonder winstoogmerk mogen vreemdelingen, die legaal in Nederland zijn, vrijwilligerswerk laten doen. Denk hierbij aan vluchtelingen met een verblijfsdocumentof kenniswerkers. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning van UWV nodig. Wel moet je voor de functie die de vrijwilliger gaat uitvoeren een verklaring vrijwilligerswerk.

Voor mensen uit de Europese Unie geldt dat zij sowieso in Nederland mogen werken of vrijwilligerswerk mogen doen.

Meer informatie vind je hier

Privacy

Vaak vragen en noteren organisaties aan vrijwilligers het Burger Service Nummer van vrijwilligers. Of zij vragen een kopie van het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs. Meestal mag dit echter niet. Meer informatie vind je hier

VOG

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen. De overheid vindt het van groot belang dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sport- of hobbyclub, maar de overheid kan dit stimuleren.

Om de clubs te ondersteunen heeft de rijksoverheid diverse instrumenten ontwikkeld waarmee het vrijwilligerswerk aantoonbaar veiliger wordt. Zo kunnen organisaties al enige tijd gebruik maken van gedragsregels uit de toolkit  'In veilige handen'. Daarnaast is enkele maanden geleden een registratielijst gelanceerd, waarop vrijwilligers die tuchtrechtelijk zijn gesanctioneerd kunnen worden geregistreerd. Dit moet voorkomen dat vrijwilligers met verkeerde bedoelingen shoppen tussen verschillende clubs of verenigingen. Meer informatie hierover vind je op de site van Stichting Tuchtrecht Vrijwilligerswerk.

Gratis VOG voor vrijwilligers
Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Per 1 januari 2015 kunnen vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen en/of verstandelijk beperkten werken in aanmerking komen voor de Regeling Gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) . Vrijwilligers van organisaties die tot de regeling zijn toegelaten, kunnen dan gratis een digitale VOG aanvragen. Organisaties moeten onder andere met minimaal 70% vrijwilligers werken en preventief beleid voeren. Om in aanmerking te komen kan een vrijwilligersorganisatie zich vanaf 1 januari 2015 aanmelden op www.gratisvog.nl  

VOG voor vrijwilligers aanvragen   
Hier vindt je een aanvraagformulier voor VOG (niet gratis)                                                                              

VERGOEDINGEN

Vrijwilligersorganisaties mogen zelf beslissen of zij vrijwilligers een onkosten- en/ of reiskostenvergoeding geven. De vergoedingen zijn wel aan regels gebonden, zowel van de belastingdienst als van uitkerende instanties. Lees hier meer over vrijwilligersvergoedingen.

21-08-2017