Vrijwilligerspunt Eindhoven

Nieuwe groep vrijwilligers door Participatiewet

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om iedereen te stimuleren actief mee te doen in de maatschappij. Het liefst via een betaalde baan. Als dat niet gaat, op een andere manier, bijvoorbeeld via vrijwilligerswerk.

Om dat voor elkaar te krijgen heeft het kabinet de Participatiewet gemaakt. In de Participatiewet worden de bijstand, WSW en een deel van de Wajong samengevoegd. De Participatiewet moet op 1 januari 2014 ingaan. Werken naar vermogen is de kern van de Participatiewet. De wet verplicht iedereen die een uitkering ontvangt, naar vermogen een tegenprestatie te leveren. Het kabinet vraagt zo iets terug van mensen die een beroep doen op de solidariteit van de samenleving.

Mensen die door de Participatiewet vrijwilligerswerk moeten gaan doen, zijn onbetaalde krachten die met extra begeleiding een waardevolle bijdrage aan jouw organisatie kunnen leveren. Dit vraagt wel om een goed beleid, speciaal voor deze groep.

Vrijwilligerspunt adviseert jou hier graag over. Vraag naar een van onze Verenigingsadviseurs.