Vrijwilligerspunt Eindhoven

Subsidieregelingen

De gemeente subsidieert verschillende initiatieven van Eindhovenaren en organisaties. Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld. De basis staat beschreven in de Algemene subsidieverordening. Meer informatie hierover vind je op de site van de Gemeente Eindhoven.

Vanuit deze site kun je naar die subsidieregeling die voor jou van toepassing is. Daar vind je per subsidiemogelijkheid de criteria / aanvraagformulieren etc.. Heb je vragen over het aanvragen of verantwoorden van de subsidie? Neem dan contact op met Vrijwilligerspunt, tel 040-2193399,
e-mail via info@vrijwilligerspunteindhoven.nl.

 

09-03-2015