Vrijwilligerspunt Eindhoven

Algemeen

+
Kan iemand die een uitkering ontvangt vrijwilligerswerk doen?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Het hangt af wie de uitkerende instantie is. Uitgebreide informatie vind je op onze webpagina 'Vrijwilligerswerk en uitkering' .

+
Ik wil een vrijwilliger aanmelden voor de penning of oorkonde van de gemeente. Hoe kan ik dat doen?

Meer informatie over de penning of oorkonde vindt u hier

+
Kan ik zonder afspraak naar Vrijwilligerspunt komen?

Ja, dat kan. Je bent welkom tijdens onze openingstijden. Om je goed van dienst te kunnen zijn, kun je echter beter een afspraak maken, zodat je meteen met de juiste adviseur aan tafel zit. Neem contact met ons op via info@vrijwilligerspunteindhoven.nl of 040-2193399 om een afspraak te maken.

+
Wat zijn de regels rondom onkostenvergoeding voor vrijwilligers?

De regels rondom onkostenvergoeding vind je hier.

Eindhoven Leert

+
Wat is Eindhoven Leert?

Eindhoven Leert is het platform voor deskundigheidsbevordering voor vrijwilligers, mantelzorgers en anderszins actieve burgers in Eindhoven. Naast het aanbod van workshops, informatiebijeenkomsten en lezingen vind je hier informatie over diverse online cursussen.

+
Waar vind ik het aanbod van Eindhoven Leert?

Je vindt het aanbod op de website Eindhoven Leert. Hier staat een overzicht van de workshops die op diverse locaties worden gegeven. Je kunt je hier ook meteen aanmelden voor een workshop. Hiervoor moet je je eenmalig inschrijven.

+
Hoe kunnen vrijwilligers deelnemen aan workshops van Eindhoven Leert?

Een vrijwilliger die zijn/haar werk uitvoert in Eindhoven en zo zijn/haar bijdrage levert aan de stad, kan zich inschrijven bij Eindhoven Doet als actieve vrijwilliger. Wanneer men dan vervolgens een kortingspas aanvraagt kan de mantelzorger/vrijwilliger gebruik maken van alle voordelen van de waarderingsacties, waaronder die van Eindhoven Leert. Aanmelden voor een workshop gaat dan heel eenvoudig via de website.

+
Ik zoek een workshop, maar deze wordt niet aangeboden.

Laat het ons weten! Door je wens kenbaar te maken, kunnen wij kijken of we u kunnen helpen met informatie, advies en ondersteuning. Wanneer er veel vraag is naar een bepaalde workshop, kunnen we eventueel de workshop aanbieden of ontwikkelen. Je kunt ons bereiken via e-mail en 040-2193399.

+
Kan ik als betaalde medewerker deelnemen aan een workshop?

De workshops van Eindhoven Leert zijn over het algemeen bedoeld voor actieve burgers, vrijwilligers en mantelzorgers die zijn ingeschreven bij Eindhoven Leert.

Daarnaast verzorgen we ook workshops rondom het brede thema "vrijwilligerswerk". Deze workshops zijn vooral gericht op de medewerkers van organisaties, werkend met vrijwilligers. Dit aanbod staat apart vermeld op Eindhoven Leert en u kunt hier gebruik van maken door een e-mail te sturen. 

+
Ik heb een vraag over een bepaalde workshop, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 040-2193399 of een e-mail sturen.

+
Kan ik een workshop aanbieden in Eindhoven Leert?

Jazeker! We zijn altijd blij met aanbieders die hun expertise, deskundigheid, ervaring of middelen willen delen met de actieve bewoners van Eindhoven en hun organisaties. Je kunt per e-mail contact met ons opnemen. We gaan graag met je in gesprek over hoe jouw aanbod past in Eindhoven Leert.

+
Wat zijn de voorwaarden om een workshop aan te bieden in Eindhoven Leert?

De  inhoud van de workshop moet op de een of andere manier raakvlakken hebben met het werk van vrijwilligers en mantelzorgers. Je kunt daarbij denken aan persoonlijke ontwikkeling, taakgerichte aspecten en vaardigheden. Ook organisaties willen we graag deskundigheid aanbieden op het vlak van vrijwilligersbeleid, vrijwilligersaanbod, vrijwilligersdeskundigheid. Wanneer je daar een bijdrage in zou kunnen leveren, gaan we graag met u in gesprek! 

Eindhoven Waardeert

+
Wat is Eindhoven Waardeert?

Vrijwilligerswerk, actief burgerschap en mantelzorg mag gezien worden! Maatschappelijk betrokken ondernemers en organisaties in Eindhoven bieden tal van leuke kortingsacties en gratis workshops aan. Geregistreerde vrijwilligers, mantelzorgers en anderszins actieve burgers kunnen door het aanvragen van de kortingspas hier gebruik van maken. Zie www.eindhovenwaardeert.nl en www.eindhovenleert.nl

+
Hoe kunnen vrijwilligers zich aanmelden voor de kortingspas?

Vrijwilligers, mantelzorgers en andere actieve burgers kunnen zich aanmelden via www.eindhovendoet.nl. Meer informatie over aanmelden, vind je hier.

+
Waar vind ik meer informatie over de kortingspas?

Meer informatie vind je hier.

+
Dien ik als organisatie een vrijwilliger af te melden als deze bij ons stopt met vrijwilligerswerk?

Als een vrijwilliger stopt bij uw organisatie is het niet nodig om deze bij ons af te melden.

De vrijwilliger is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar account op Eindhoven Doet en met dit account kan hij/zij weer op zoek gaan naar nieuw vrijwilligerswerk.
De vrijwilliger kan zelf het account verwijderen.

+
Wanneer ben je een Eindhovense vrijwilliger of actieve burger?

Woon je in Eindhoven en doe je vrijwilligerswerk of ben je op een andere manier actief in het mooier maken van de stad op vrijwillige basis? Dan ben je een Eindhovense vrijwilliger. Woon je zelf niet in Eindhoven, maar doe je wel vrijwilligerswerk in Eindhoven, dan ben je ook een Eindhovense vrijwilliger! Alle Eindhovense vrijwilligers kunnen zich inschrijven via www.eindhovenwaardeert.nl en gebruik maken van de daarbij behorende voordelen. Let op: om gebruik te kunnen maken van het gratis passe-partout, moet je behalve een vrijwilligerspas ook de stadspas van Eindhoven kunnen overleggen. 

Ook mantelzorgers die zorgen voor iemand die in Eindhoven woont, kan zich inschrijven via Eindhoven Waardeert.

Eindhoven Doet 

+
Wat is Eindhoven Doet?

Eindoven Doet is de vacaturebank met vrijwilligerswerk in Eindhoven. Maar Eindhoven Doet is meer dan alleen een vacaturebank, het is een online platform voor vrijwilligers, actieve burgers en mantelzorgers. Ook Eindhoven Leert en Eindhoven Waardeert zijn onderdeel van dit platform.

+
Zijn er tips om een vacaturetekst te schrijven?

Om de interesse te wekken van een potentiële nieuwe vrijwilliger voor je organisatie, zijn er zeker wat tips te noemen. Je vindt deze hier.

+
Worden de vacatureteksten gecorrigeerd?

De vacatures worden door ons gelezen, als er vreemde of opvallende zaken in staan, nemen we contact op. De vacatures worden niet gecorrigeerd. Let dus zelf goed op dat er geen spellingsfouten in staan en lees de tips voor het opstellen van een vacature. 

+
Hoe weet ik of mijn organisatie al een account op Eindhoven Doet?

Als je organisatie eerder een vacature heeft geplaatst, heb je een account. De inloggegevens moeten dan binnen je organisatie bekend moeten zijn. Neem anders contact op via service@eindhovendoet.nl.

+
Hoe kan ik mij als organisatie aanmelden voor Eindhoven Doet?

U kunt zich aanmelden op de website www.eindhovendoet.nl.
U vind hier de handleiding.

Wet- en regelgeving

+
Waar moet ik zijn voor een vrijwilligersverzekering

Ben je als vrijwilliger en/of mantelzorger actief in Eindhoven? Dan ben je vanaf 1 januari 2017 bij die activiteiten via de gemeente Eindhoven verzekerd bij Centraal Beheer. Jij, of de vrijwilligersorganisatie, hoeft daarvoor niets te doen. Alle binnen gemeente Eindhoven actieve vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch verzekerd.

Voor verdere informatie kunt u kijken op de site van de Gemeente Eindhoven.

Financiën voor vrijwilligersorganisaties

+
Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld in o.a. de Algemene Subsidie Verordening ( ASV). Belangrijk is dat men meestal een rechtspersoon of een rechtspersoon in oprichting moet zijn/worden  en activiteiten organiseert in Eindhoven voor Eindhovenaren. Uitgebreide informatie over diverse subsidiemogelijkheden vind je op de site van de gemeente Eindhoven.

+
Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

Er zijn diverse mogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn o.a.:
Vrijwillig jeugdwerk; organiseren van activiteiten voor jeugd. Meer info.
Informele zorg: stimuleren van Eindhovenaren vrijwillig zorgtaken op zich te nemen (bijvoorbeeld: mantelzorg, zelfhulp of vrijwillige zorg). Meer
info.
Meedoen en maatschappelijke participatie; opzetten van activiteiten die bijdragen aan de deelname van ouderen, migranten en mensen met een beperking in de samenleving. Meer
info.
Gebiedsgericht werken in niet-actiegebieden; activiteiten of initiatieven bedoeld voor het behoud of de verbetering van de leefbaarheid van je buurt of wijk. Meer info


 

+
Hoe vraag ik subsidie aan?

Kijk op de site van de gemeente Eindhoven welke subsidieregeling voor u van toepassing is. Bij de betreffende subsidieregeling vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier.

+
Wanneer moet ik een subsidieaanvragen?

Dit verschilt vaak per subsidieregeling. Enkele voorbeelden zijn o.a.:

- Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt ingediend uiterlijk vóór 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het jaar of de jaren, waarop de aanvraag betrekking heeft.

- Een aanvraag voor een eenmalige subsidie wordt ingediend tenminste 13 weken vóór aanvang van de activiteiten.

+
Wanneer moet ik de subsidie verantwoorden?

Dit verschilt ook vaak per subsidieregeling.

Voor diverse subsidies geldt dat de subsidie uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend, verantwoord moet worden.

 

+
Kan ik een bijdrage bij een fonds aanvragen

Een van de manieren om een project te kunnen financieren is het aanschrijven van fondsen. Tips voor het aanvragen van een fonds vind je op deze website