Vrijwilligerspunt Eindhoven

Algemeen

+
Kom ik in aanmerking voor vrijwilligerswerk met een uitkering?

Deze vraag is niet eenduidig te beantwoorden. Het hangt af wie de uitkerende instantie is. Uitgebreide informatie vind je op onze webpagina 'Vrijwilligerswerk en uitkering' .

+
Ik wil een vrijwilliger aanmelden voor de penning of oorkonde van de gemeente. Hoe kan ik dat doen?

Meer informatie over de penning of oorkonde vindt u hier

Vrijwilligersacademie (VWA)

+
Waar vind ik het aanbod van de vrijwilligersacademie?

Je vindt het aanbod van de Vrijwilligersacademie  op Eindhoven Leert. Hier vindt je een overzicht van de workshops die op diverse locaties worden gegeven. U kunt zich hier ook rechstreeks aanmelden voor een workshop. Wel vragen we u zich eenmalig in te schrijven.

+
Ik zoek een workshop, maar deze wordt niet aangeboden

Laat het ons weten! Door uw wens aan ons kenbaar te maken, kunnen wij kijken of we u eerder kunnen helpen met informatie, advies of ondersteuning. Wanneer er veel vraag is naar een bepaalde training is het misschien zelfs interessant hiervoor een training of workshop te laten ontwikkelen. U kunt ons daarvoor mailen via academie@vrijwilligerspunteindhoven.nl of telefonisch bereiken op 040-2193399

+
Ik heb een vraag over een bepaalde workshop, waar kan ik die stellen?

U kunt telefonisch contact met ons opnemen via het algemene telefoonnummer 040-2193399 of u kunt mailen naar academie@vrijwilligerspunteindhoven.nl

+
Hoe kan ik mij aanmelden?

Aanmelden voor een workshop gaat helemaal digitaal. Open de workshop waaraan je wilt deelnemen en klik op 'Inschrijven' Om aan te melden moet je je eenmalig als gebruiker registreren, daarna kun je op alle workshops inschrijven. Lees meer.

+
Hoe kan ik mij afmelden voor een workshop waarvoor ik mij heb aangemeld?

Heb je je opgegeven voor een workshop, maar kun je onverwachts niet aanwezig zijn. Meld je af via je account bij Eindhoven Leert. 

+
Wat zijn de kosten om een workshop te volgen?

Vooralsnog worden alle workshops en bijeenkomsten gratis aan u aangeboden, mits specifiek staat vermeld bij de informatie over de betreffende workshop.

+
Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Als u zich bij ons inschrijft, geeft u ook toestemming dat uw gegevens worden opgeslagen in ons systeem. Vrijwilligerspunt zal met de grootst mogelijke zorg omgaan met uw gegevens en deze niet aan derden doorgeven. Uw gegevens zullen worden gebruikt voor interne doeleinden om te kunnen zien hoeveel verschillende vrijwilligers deelnemen aan workshops van de VWA.

+
Na afloop van de workshop werd mij gevraagd een enquêteformulier in te vullen, wat is de meerwaarde hiervan?

Uw mening is voor de Vrijwilligersacademie belangrijke informatie. Zo kan een workshop worden verbeterd, het aanbod worden aangepast of uitgebreid en kunnen we ervoor zorgen dat we u altijd op een goed gefaciliteerde locatie wordt ontvangen

Eindhoven Waardeert

+
Ik woon niet in Eindhoven. Hoe kan ik aan een stadspas komen om gebruik te kunnen maken van het gratis passe partout?

De stadspas kunt u aanvragen via de gemeente Eindhoven, via de volgende link

+
Hoe kan ik als organisatie toegang krijgen tot Eindhoven Waardeert?

Om te kunnen ervaren wat u uw vrijwilligers kunt aanbieden kunt u zelf even kennismaken met het Eindhoven Waardeert.

+
Wanneer ontvang ik de kortingspas?

Na aanmelding ontvangt u de kortingspas binnen 2 weken thuis.

+
Hoe kom ik aan de waardebon voor extra voordelig zwemmen en schaatsen in Eindhoven

Als u zich aanmeldt als nieuwe vrijwilliger krijgt u de kortingspas thuis gestuurt hier mee kunt u de waardebon tijdens onze openingstijden, op vertoon van kortingspas en stadspas op de Hoogstraat 1 op komen halen.

+
Hoe kan ik me afmelden voor de kortingspas?

Door in te loggen bij Eindhoven Doet met uw inlogcode kunt u het account afsluiten.

+
Hoe kan ik als organisatie een vrijwilliger afmelden (bijvoorbeeld bij uitdiensttreding)?

Door dit aan ons door te geven via mail: service@eindhovendoet.nl of tel: 040-2193399. Onder vermelding van de gegevens van de betreffende persoon. Dan kunnen wij deze vrijwilliger uitschrijven uit ons systeem.

De vrijwilliger kan zichzelf ook afmelden.

+
Hoe kan ik me aan- of afmelden voor de webacties?

Wanneer u zich inschrijft via EindhovenDoet.nl, EindhovenLeert.nl of EindhovenWaardeert.nl, geef dan aan dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. U ontvangt dan acties en het actuele aanbod van workshops voor vrijwilligers, mantelzorgers en actieve burgers.

+
Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Gegevens kunt u wijzigen via u profiel op www.eindhovendoet.nl.

+
Ik kan niet inloggen

Uw email waarmee u bent ingeschreven is uw gebruikersnaam en als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u deze opnieuw aanvragen.

Als het dan nog niet lukt kunt u contact opnemen met service@eindhovendoet.nl od bellen met 040-2193399

+
Wanneer ben je een Eindhovense vrijwilliger of actieve burger?

Woon je in Eindhoven en doe je vrijwilligerswerk of ben je op een andere manier actief in het mooier maken van de stad op vrijwillige basis? Dan ben je een Eindhovense vrijwilliger. Woon je zelf niet in Eindhoven, maar doe je wel vrijwilligerswerk in Eindhoven, dan ben je ook een Eindhovense vrijwilliger! Alle Eindhovense vrijwilligers kunnen zich inschrijven via www.EindhovenWaardeert.nl en gebruik maken van de daarbij behorende voordelen. Let op: om gebruik te kunnen maken van het gratis passe-partout, moet je behalve een vrijwilligerspas ook de stadspas van Eindhoven kunnen overleggen.

Ook mantelzorgers die zorgen voor iemand die in Eindhoven woont, kan zich inschrijven via www.EindhovenWaardeert.nl.

 

 

Eindhoven Doet 

+
Hoe kan ik als organisatie mij aanmelden voor Eindhoven Doet?

U kunt zich aanmelden op de website www.eindhovendoet.nl.
U vind hier de handleiding.

+
Ik kan niet inloggen

Uw email waarmee u bent ingeschreven is uw gebruikersnaam en als u uw wachtwoord bent vergeten kunt u deze opnieuw aanvragen.

Als het dan nog niet lukt kunt u contact opnemen met service@eindhovendoet.nl od bellen met 040-2193399

+
Ik ben mijn gebruikersnaam vergeten

Uw gebruikersnaam is het bij ons opgegeven e-mailadres. E-mailadres vergeten? Neem dan met ons contact op via tel: 040-219 33 99 of e-mail: service@eindhovendoet.nl

+
Ik ben mijn wachtwoord vergeten

U kunt u wachtwoord vervangen door te klikken op "wachtwoord vergeten". U ontvangt dan in u mailbox een nieuw wachtwoord.

Lukt het niet neem dan met ons contact op via tel: 040-219 33 99 of e-mail: service@eindhovendoet.nl

Vrijwilligerspolis

+
Waar moet ik zijn voor een vrijwilligersverzekering

Ben je als vrijwilliger en/of mantelzorger actief in Eindhoven? Dan ben je vanaf 1 januari 2017 bij die activiteiten via de gemeente Eindhoven verzekerd bij Centraal Beheer. Jij, of de vrijwilligersorganisatie, hoeft daarvoor niets te doen. Alle binnen gemeente Eindhoven actieve vrijwilligers en mantelzorgers zijn automatisch verzekerd.

Voor verdere informatie kunt u kijken op de site van de Gemeente Eindhoven

Financieën voor vrijwilligersorganisaties

+
Kom ik in aanmerking voor subsidie?

Om in aanmerking te komen voor een subsidie zijn regels vastgesteld in o.a. de Algemene Subsidie Verordening ( ASV). Belangrijk is dat men meestal een rechtspersoon of een rechtspersoon in oprichting moet zijn/worden  en activiteiten organiseert in Eindhoven voor Eindhovenaren. Uitgebreide informatie over diverse subsidiemogelijkheden vind je op de site van de gemeente Eindhoven.

+
Voor welke activiteiten kan ik subsidie aanvragen?

Er zijn diverse mogelijkheden. Enkele voorbeelden zijn o.a.:
Vrijwillig jeugdwerk; organiseren van activiteiten voor jeugd. Meer info.
Informele zorg: stimuleren van Eindhovenaren vrijwillig zorgtaken op zich te nemen (bijvoorbeeld: mantelzorg, zelfhulp of vrijwillige zorg). Meer
info.
Meedoen en maatschappelijke participatie; opzetten van activiteiten die bijdragen aan de deelname van ouderen, migranten en mensen met een beperking in de samenleving. Meer
info.
Gebiedsgericht werken in niet-actiegebieden; activiteiten of initiatieven bedoeld voor het behoud of de verbetering van de leefbaarheid van je buurt of wijk. Meer info


 

+
Hoe vraag ik subsidie aan?

Kijk op de site van de gemeente Eindhoven welke subsidieregeling voor u van toepassing is. Bij de betreffende subsidieregeling vind je de voorwaarden en het aanvraagformulier.

+
Wanneer moet ik een subsidieaanvragen?

Dit verschilt vaak per subsidieregeling. Enkele voorbeelden zijn o.a.:

- Een aanvraag voor een jaarlijkse subsidie wordt ingediend uiterlijk vóór 1 oktober in het jaar voorafgaande aan het jaar of de jaren, waarop de aanvraag betrekking heeft.

- Een aanvraag voor een eenmalige subsidie wordt ingediend tenminste 13 weken vóór aanvang van de activiteiten.

+
Wanneer moet ik de subsidie verantwoorden?

Dit verschilt ook vaak per subsidieregeling.

Voor diverse subsidies geldt dat de subsidie uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor de subsidie is verleend, verantwoord moet worden.

 

+
Moet ik een IBAN nummer hebben?

Per 1 augustus 2014 is Nederland over op IBAN (International Bank Account Number ) als rekeningnummer. Dit geldt ook voor verenigingen en stichtingen. Zij zullen hun administratie, software en bedrijfsvoering moeten aanpassen om IBAN te kunnen gebruiken. Zonder maatregelen is er geen betalingsverkeer meer mogelijk. Op www.overopIBAN.nl vind je informatie over de overgang op IBAN

+
Kan ik een fonds aanvragen

Een van de manieren om een project te kunnen financieren is het aanschrijven van fondsen. Tips voor het aanvragen van een fonds vind je op deze website