Vrijwilligerspunt Eindhoven

Vrijwaring

De in deze website aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Mogelijke schade ontstaan bij of door gebruik van deze website kan op geen enkele wijze voor rekening van Vrijwilligerspunt/Lumens komen.


Disclaimer

For information, documents and software available from this website does not warrant or assume any legal liability or responsibility for the accuracy, completeness, or usefulness of any information, product, or process disclosed.